miércoles, 9 de diciembre de 2015

Curriculum vitae Luis Emilio Nadal Porcel 05.2018


Buenos días;

Me dirijo a ustedes para mostrar mi disposición a unirme a vuestro proyecto empresarial. 

Información personal

                      *Estado civil: Soltero
                     * Nacionalidad: Española
                     * Edad: 33 años
                     * Residencia Son Servera/ Palma de Mallorca
                     * Móvil 654975950

Estudios universitarios        

-Diplomado Relaciones Laborales de Palma de Mallorca   UIB                 
-Masters en Seguridad y Salud Especialidad (Ergonomía-Psicosocilogia, Higiene Insdustrial, Seguridad Laboral) UIB

Formación

Administración

-Curso formativo "Administrativo contable II" Academia Marin 500 horaS         
- Curso formativo  "Experto en Gestión  de  salarios y Seguros Sociales" (210 horas). TEIS
-Conocimientos del Programa informático A3-Nom.
- Jornadas "Els problemes actuals dels drets fonamentals a l'empresa" 10 horas
- Jornada "Sobre els impactes que genera l'activitat turística en països del Sud" 5 horas
- Encuentro entre el CGPJ y CCOGSE "La situación del trabajador extranjero en España"
-CURSO EXCEL II (20 horas) academia centro uno
-Desarroyo y motivación del equipo directivo. Liderazgo del equipo directivo (16 horas) CAEB
-Bases en la gestión de RRHH en la empresa (40 horas) caeb
Negociar con eficacia; nuevos enfoques para mejorar los resultados (8 horas) caeb
-Cierre fiscal a la luz de la reforma fiscal 2015 (5 horas) caeb
- 10 Claves en ventas (8 horas) caeb
- Estrategias para seleccionar y retener el talento (8 horas ) caeb
-Contabilidad básica de 15h CAEB mayo 2017

Mantenimiento

 -Curso "Prácticas correctas de higiene en comidas preparadas" 2 horas
-Socorrista en Piscina (carnet)
-Prevención y control de la legionela (25 horas w-mega formación)
-Técnico en mantenimiento de piscinas (carnet)
-Certificación de eficiencia energética IFES 20 horas

Otros

-Nivel de Catalán B
-Director de temps lliure
-Monitor de temps lliure
-Carnet de coche

Experiencia laboral

2005                           Julio y Agosto  Bacario en la Gestoría Blanquer
                                   Servera de Cala Millor (Son Servera)
2007                            25 horas  becario en Escuela Superior Balear(enero)
2007                            Becario en Protur-Hotels (Dpto.de Personal) desde abril
2007                            Gestoría Juan Amer 20.06.07ª20.08.07
2007-08                       Gestoría Bauza Vives 21.08.07ª24.02.08
2008                            Ayuntamiento de Capdepera 23.06.08ª14.09.08 (monitor)
2008/09                       Actividades educatives de Binicanella (monitor)
2009                            Ayuntamiento de Capdepera 22.06.09ª12.09.09 (monitor)
2010                            Actividades educatives de Binicanella (monitor)
2010                            Escoleta d'estiu de Son Macià 07.2010 (monitor)
06.2011                            Botonés proturhotels 6 meses denjunio a noviembre de 2011
7 y 8.2012                            Profesor en academia Global Estudios curso de monitor de tiempo                                  libre 20.07.12ª19.08.12
06.2012°01.2018  Administrador Eléctrica Llum
06.2012°05.2018       Jardinero en Proturhotels

Otros datos:

-           Coche propio
-          Residencias en Palma, Son Servera y Mahó

domingo, 8 de marzo de 2015

Muere el primer alcalde de Son Servera Barrachina

Benvolguts regidors de l’actual Ajuntament de Son Servera. Fins on arribarà la vostra indiferència, que és indecència. Fa pocs dies ens va deixar un gran amic, una bellíssima persona i una persona que va fer de la cosa pública, amb el suport de la seva esposa Antònia, a la qual va servir amb devoció i vocació de servei, la seva passió i vida. Una persona que ha aconseguit l’acta de regidor cinc vegades i tres d’elles ha arribat a ocupar la màxima representació política com a batle de l’Ajuntament de Son Servera no es mereix que no se li hagi reconegut la seva contribució al desenvolupament econòmic, polític i social del municipi de Son Servera? Penseu que n’hi ha de polítics encara actius a l’Ajuntament que li deuen a ell la confiança dipositada la primera vegada que aconseguiren l’acta de regidor /?/. Jo el coneixia bé. Jo vaig esser regidor de l’Ajuntament de Son Servera amb ell, encara que fos a l’pposició, on hi vaig estar amb molt d’orgull. Jo puc dir que el coneixia bé perquè tenia tan assolit el rol de polític que s’ho creia i moltes vegades el seu talant i maneres de fer les coses m’han servit d’autèntica inspiració. Per què no s’han decretat dos o tres dies de dol oficial amb les banderes a mitja alçada? Per què l’actual Ajuntament de Son Servera, govern i oposició, no han emès cap comunicat conjunt o per separat, reconeixent la seva aportació i vàlua al municipi de Son Servera? Per què no es va intentar protocol·litzar una mica el seu funeral on s’organitzés, per exemple, l’assistència dels qui han estat batles i regidors com ell i, fins i tot potser, l’assistència del mateix president Bauçà o l’amo Biel Canyelles i asseguts tots a les bancades davanteres?Això només passa aquí, a Son Servera, l’Ajuntament més endeutat i més indiferent. A nosaltres, els ciutadans que anem a peu, només ens queda una: participar votant o presentar-s’hi a les properes eleccions de maig per tal d’evitar repetir aquests representants. Al cel sia, i salut i vida i molts d’anys per la seva esposa Antònia i familiars. Luís S. Mellado Clowes

jueves, 11 de diciembre de 2014

Bon Nadal

El comité local de El Pi Proposta per les Illes de Son Servera vol desitjar a tots els ciutadans del municipi de Son Servera un Bon Nadal i Feliç Any 2015. Molts d’Anys a Tothom

lunes, 1 de diciembre de 2014

MODEL ECONÒMIC QUE EL PI DE SON SERVERA PROPOSA

Nosaltres, El Pi de Son Servera, pensem que la economia avui és i serà el protagonista principal a les properes eleccions locals i autonòmiques. Arribar a fi de mes s’ha convertir per a nosaltres, per cents de famílies i per l’actual Ajuntament en tot un repte. Les reformes econòmiques que necessita Son Servera han de generar les màximes oportunitats i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Uns dels nostres objectius són: 1. Promoure la economia adequant l’activitat política a les necessitats locals, 2. Apropar la gestió municipal als nostres ciutadans amb l’ànim 3. Aconseguir una adequada redistribució de la renda que s’ajusti a les necessitats de tots. 4. Millorar les condicions de vida i benestar dels nostres ciutadans. Per tal de reanimar la nostra economia local, ens volem convertir en portaveus del nostre poble davant les institucions públiques insulars i autonòmiques, 1. Promouen una societat d’emprenedors. 2. Proveint d’un marc favorable als nostres treballadors autònoms perquè puguin desenvolupar els seus projectes professionals. 3. Planificant l’activitat econòmica de tal forma que es puguin atendre les necessitats individuals i col·lectives. 4. Equilibrant i harmonitzant el desenvolupament local per tal d’estimular el seu creixement econòmic. Davant la gestió ordinària de l’Ajuntament, ens comprometem a: ** Realitzar un esforç per tal de controlar el pressupost municipal i intentar reduir el seu dèficit actual. ** Reforçar l’assignació eficient dels nostres recursos per tal de maximitzar la seva eficiència, seleccionant els projectes més necessaris i, a la vegada, avaluant i analitzar les actuacions dutes a terme. ** Atorgant les màximes facilitats al sector privat i contribuint al seu impuls. ________________ Nou email: elpiasonservera@gmail.com / bloggspot: elpiasonservera / twitter

jueves, 27 de noviembre de 2014

La Mobilitat que el Pi de Son Servera vol pels seus ciutadans

La Mobilitat que el Pi de Son Servera vol pels seus ciutadans Des de El Pi de Son Servera pensem que és prioritari elaborar un Pla de Mobilitat Urbana (PMU) per atendre de manera unitària la gestió de la mobilitat al municipi de Son Servera, atenent especialment la seguretat, la sostenibilitat, l'eficiència i l'accessibilitat. Nosaltres pensem que el Pla ha de contemplar, de manera integrada, la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicles privats, vianants i bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc. Per damunt de tot, pesem també que hauria de servir de marc per a la coordinació dels PMU dels municipis del Llevant de Mallorca. Els plans de mobilitat urbana (PMU) són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis. Les principals característiques, fases i etapes que han de complir els PMU i que han d’observar: 1. L'àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el del municipi o, amb l'acord corresponent dels ajuntaments afectats, amb un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no n'integren cap. 2. El contingut dels plans de mobilitat urbana s'ha d'adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de mobilitat del seu àmbit i, si escau, als plans específics, i ha d'incloure un pla d'accés als sectors industrials del seu àmbit territorial. 3. La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als ajuntaments. 4. En el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de estar garantida la participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, la consulta del consell comarcal corresponent, si existeix, i dels organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat. 5. L'elaboració i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis que, d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col∙lectiu urbà de viatgers. 6. Els plans de mobilitat urbana s'han de revisar periòdicament. Principis que han d’observar els Plans de Mobilitat: 1. El dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible. 2. L'organització d'un sistema de distribució de mercaderies sostenible. 3. La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de persones com de mercaderies. 4. El foment i la incentivació del transport públic i col•lectiu i d'altres sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 5. La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat de les persones. 6. La distribució adequada dels costos d'implantació i gestió del transport. 7. L'adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta matèria. 8. L'impuls d'una mobilitat sostenible. 10. El foment del desenvolupament urbà sostenible i l'ús racional del territori. 11. El compliment dels tractats internacionals vigents relatius a la preservació del clima pel que concerneix la mobilitat. Vehicle elèctric Dins els nostre programa d’actuació ens volem comprometre i marcar com a objectiu, encara que, pel que fa el seu cost seria un procés gradual i lent, l’ implementació i promoció de l’ús del vehicle elèctric, que ens permetria estalviar energia i té molts avantatges mediambientals enfront d'altres mitjans de transport que utilitzen carburants fòssils. El Pi- Proposta per les Illes de Son Servera Comité Local

miércoles, 26 de noviembre de 2014

La Sanitat que volem

Té que ser una sanitat realista i a l’abast de tothom on es duguin a terme totes aquelles accions que tenen com objectiu millorar la salut i el benestar dels nostres ciutadans. També s’han de garantir i millorar la qualitat dels serveis de salut, individuals i col•lectius. La sanitat que El Pi de Son servera proposa es consolida sobre tres punts essencials: Prevenció i protecció dels recursos naturals , del nostre medi ambient: El control de la contaminació dels nostre sol, l’aigua, l’aire, els aliments. Prevenció i promoció sanitària encaminat al foment dels hàbits de vida saludables, l’educació sanitària a les escoles i als centres d’atenció primària i facilitar la participació ciutadana a la presa de decisions que afecten la nostra salut. Quedi clar que per nosaltres, la promoció de la salut es prevenir les malalties i rehabilitar els nostres malalts. La Restauració sanitària equival a parlar de rehabilitació i, per tal, volem facilitar l’accés dels ciutadans als 4 serveis de salut essencials como són: el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació, la prevenció i la promoció de la salut. Els serveis socials que volem, Han de ser accessibles per tothom i que garanteixin la cobertura i proximitat pels més necessitats. Nosaltres volem assentar els serveis socials bàsics sobre la planificació per tal d’aconseguir l’eficàcia i rendibilitat dels serveis socio-sanitaris. Al municipi de Son Servera gaudim ja d’un eficient i eficaç Pla Municipal de Serveis Socials i d’un gran equip humà per tal d’aconseguir polítiques eficients i eficaces. Una feta clau ha estat la d’establir un canal de col•laboració i comunicació permanent amb els professionals del municipi i amb altres institucions com l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Per tot això, el Pi de Son Servera es compromet a contribuir per la millora dels programes i equipaments necessaris per tal de proveir dels millors serveis pels nostres usuaris que són els nostres conciutadans.

viernes, 21 de noviembre de 2014

Superar la morosidad es unos de los grandes retos de una empresa

Superar la morosidad es unos de los grandes retos de una empresa. Creas un proyecto empresarial, inviertes capital, tienes unos costes humanos y de material. Consigues un cliente, tras negociar un presupuesto, ejecutas el presupuesto, y finalmente vas cobrar las factura. La repuesta es negativa a la hora de cobrar las deudas de los clientes. La morosidad es en muchos casos, la causa de la destrucción de empleo y muchos otros casos de la quiebra por tesorería de la propia empresa. Frente ha está situación, un asesoramiento empresarial en temas mercantiles es clave para la supervivencia de nuestra economía. Parece mentira, ¿has de gastar dinero en asesoramiento para cobrar un buen trabajo? Luis Nadal Ciudadanos reformista

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Mas democracia

La clase política esta muy alejada los ciudadanos. Las prácticas de los políticos como: la corrupción, el enchufismo, la subvención a los amigos, las subidas de sueldo, impuestos… mentiras hasta en la fotos de los carteles electorales. Nuestro sistema electoral donde la democracia dentro de los partidos políticos es un espejismo. Un sistema electoral donde partidos minoritarios gobiernan, donde no gobierna la lista mas votada, hacen que los jóvenes y no tan jóvenes se manifiesten por una democracia mas real. Luis Nadal Ciudadano Reformista

martes, 18 de noviembre de 2014

Partido Ciudadanos de las Islas Baleares con los parados

Partido Ciudadanos de las Islas Baleares apoya a los parados emocionalmente. También con el compromiso de que si llega a las administraciones públicas será la primera prioridad. La generación de empleo pasa por la buena salud de las pymes, una buena capitalización y desapalancamiento de las empresas, junto a una demanda creciente. Las empresas son las creadoras de empleo, su cuidado es el cuidado de los parados. Las bajadas de impuestos es un paliativo temporal para sostener a unas familias en situación límite. Hasta generar su oportunidad en el mundo laboral. Partido Ciudadanos de las Islas baleares se compromete a la formación dual teoría mas practica en las empresas como herramienta de integración de los parados en el mundo laboral. Luis Nadal Ciudadano reformista

domingo, 16 de noviembre de 2014

Programa electoral del Partido Ciudadanos de las Islas Baleares

Propuestas para el desarroyo ciudadano y económico de las islas baleares. 1.- Regeneración política, con la limitación a 8 años en la vida pública 2.- Libre elección de lengua en la educación balear, entre la lengua balear y el castellano 3.- Bajada de impuestos para las rentas más bajas 4.- Política medioambiental ligada a un turismo de calidad 5.- Fomento de infraestructuras para mejorar la industria 6.- Potenciar la ley de emprendedores, y ayudas a la formación de los trabajadores en activo y en paro. 7.- Reconversión turística de las zonas maduras de las Islas. 8.- Conseguir inversiones nacionales en la media de las CCAA de España. 9.- Ley de transparencia contra la corrupción 10.- Mejoras en las instalaciones sanitarias Compromiso con los ciudadanos de las Islas Baleares

sábado, 15 de noviembre de 2014

El precio de la gasolina no baja, pero el petróleo si

El precio de la gasolina no baja, pero el petróleo si. Arabia Saudi en su lucha contra Irán y Rusia, está manteniendo un precio bajo del petroleo para provocar que sus competidores produzcan pérdidas. El barril de petroleo de Arabia Saudi tiene un coste de producción más bajo, eso está provocando que sus competidores tengan pérdidas. Otra consequéncia de está medida es que las energías renovables no son rentables con un precio del petroleo por debajo de los 80 dólares el barril. Las correcciones búrsatiles de las empresas que han apostado por las energías renovables están con pérdidas. Finalmente los ciudadanos europeos no comprenden que frente a un precio bajo del pretroleo no bajen los precios de la gasolina. El comisario de la competencia europeo no está haciendo los deberes a la hora de proteger a los consumidores de está medida, solamente tiene una explicación que no intereda un precio de la gasolina bajo por el miedo a deflación de los precios. Luis Nadal Ciudadano reformista

viernes, 14 de noviembre de 2014

Partido Ciudadanos de las Islas Baleares expulsará a sus imputados si los hubiera

Partido Ciudadanos de las Islas Baleares se compromete en sus estatutos a expulsar a cualquier persona que resulte imputada. El comprimiso con la defensa de la democrácia y la tolerancia cero con la corrupción. Baleares ha asistido a numerosos casos de corrupción. Esta medida pretende regenerar la vida pública, poner los dirigentes políticos al servicio de la ciudadania, y mantener el contrato social perdido en los últimos años en España. Luis Nadal Ciudadano Reformista

jueves, 13 de noviembre de 2014

Rosa Díez acusa a Ciutadans de "romper unilateralmente" las negociaciones sobre posibles alianzas electorales

La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha acusado este miércoles a Ciutadans de "romper unilateralmente" las negociaciones abiertas para explorar la posibilidad de alcanzar pactos electorales, lo que cree que se puede "interpretar" como un "deseo de romper" cualquier posibilidad de acuerdo. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Rosa Díez ha reconocido que le sorprendió "muchísimo" la oferta de acuerdo electoral anunciada este martes por Ciutadans, cuando ambas formaciones tenían abiertas las negociaciones y aún tenían pendiente intercambiar información y celebrar nuevos encuentros. "Se levantaron de la mesa y rompieron el trabajo. Nos parece que eso no es serio, así no se hacen las cosas cuando dos tienen voluntad --ha lamentado--. Esa ruptura unilateral de las conversaciones se puede interpretar como un deseo de Ciutadans de romper cualquier posibilidad".

miércoles, 12 de noviembre de 2014

España en crecimiento pero sin crear empleo

El Foro de Davos establece como un problema del siglo XXI que los paises occidentales aún creciendo su economía no crean empleo para sus ciudadanos. Esto provoca la pregunta de la posible solución a este fenómeno. Un reciclaje de los parados a las nuevas necesidades de las empresas planea como una posible solución. España la gestión de la formación a los parados recae sobre sindicatos y patronales, las cúales se han lucrado en diversos casos de corrupción, esto plantea buscar un nuevo instrumento para el reciclaje necesario de los parados a las nuevas necesidades empresariales. Las empresas privadas están preparadas para dar dicha formación? Luis Nadal Ciudadano reformista

España en crecimiento pero sin crear empleo

El Foro de Davos establece como un problema del siglo XXI que los paises occidentales aún creciendo su economía no crean empleo para sus ciudadanos. Esto provoca la pregunta de la posible solución a este fenómeno. Un reciclaje de los parados a las nuevas necesidades de las empresas planea como una posible solución. España la gestión de la formación a los parados recae sobre sindicatos y patronales, las cúales se han lucrado en diversos casos de corrupción, esto plantea buscar un nuevo instrumento para el reciclaje necesario de los parados a las nuevas necesidades empresariales. Las empresas privadas están preparadas para dar dicha formación? Luis Nadal Ciudadano reformista

martes, 11 de noviembre de 2014

Ayuntamiento Son Servera el 307 más endeudado de España

Ministerio de Hacienda Comunidad autónoma Illes Balears Deuda viva a 31/12/2013 14.665.000 Número de habitantes 11.146 Deuda por habitante (en euros) 1.315,7 Posición en el ranking de municipios más endeudados (31/12/2013) 307 Luis Nadal ciudadano reformista

lunes, 10 de noviembre de 2014

Ha nacido en Baleares un Partido político llamado "Ciudadanos de las Islas Baleares"

Buenos días Ha nacido en Baleares un Partido político llamado "Ciudadanos de las Islas Baleares" al parecer comparten las mismas ideas que el partido político de "Ciudadanos, partido de la ciudadania" de Albert Rivera. Ante la no presencia de C's en Baleares han creado un partido para defender las ideas de C's hasta su presentación oficial y unirse a ellos, ya que todos comparten las mismas ideas de regeneración política, limitación de mandatos, libertad linguística y la conservación del estado del bienestar. Luis Nadal Ciudadano reformista

Ha nacido en Baleares un Partido político llamado "Ciudadanos de las Islas Baleares"

Buenos días Ha nacido en Baleares un Partido político llamado "Ciudadanos de las Islas Baleares" al parecer comparten las mismas ideas que el partido político de "Ciudadanos, partido de la ciudadania" de Albert Rivera. Ante la no presencia de C's en Baleares han creado un partido para defender las ideas de C's hasta su presentación oficial y unirse a ellos, ya que todos comparten las mismas ideas de regeneración política, limitación de mandatos, libertad linguística y la conservación del estado del bienestar. Luis Nadal Ciudadano reformista

martes, 5 de noviembre de 2013

Caminando hacia la cultura única europea

Los orígenes de europa desde el Imperio Romano, pasando por Carlo Magno, el pasando las raices cristianas y la revolución industril. La última expresión en la Unión Europea que es un paso de la desarición de las naciones de europa hacia una única nación europa frente a la globalización. Aunque los avances en las redes sociales e internet muestra a los jóvenes de europa un mundo nuevo donde la fusión cultural es asumida por como el futuro de europa. La desaparición cultural de las nacines de europa hacia una cultura europea en los futuros estados unidos de europa (UE), provoca la aparición de nacionalismos regionales. La defensa de los nacionalismos regionales es controlar los medios de comunicación, la economía y la política. Su máxima expresión es Cataluña frente a España donde la clase dirigente teme la retirada de sus privilegios. La pregunta es quién ganará primero, el miedo a perder los privilegios regionales o la competición mundia enun mundo globalizado

lunes, 4 de noviembre de 2013

7.000.000.000 persoas en el planeta ¿demasiados?

Hemos llegado a la increible cifra de 7.000.000.000 personas en el planeta tierra. Las personas consumen recursos en un planeta con recursos limitados y otros ilimitados. En los comienzos de los tiempos el hombre supo transformar la naturaleza para crear un mundo en función de sus necesidades, quitando terreno a las otras especies. La tendencia actual es la destrucción de todo el ecosistema mundial fruto de la sobrepobración y el consumo descontrolado de recursos. Vivimos en un equilibrio planetaria muy delicado, la extinción de la especie se acerca sin darnos cuenta de los efectos de nuestros propios actos. Los desequilibrios entre paises se hace cada dia más grande, la agricultura no puede abastecer a un número infinito de seres sin depredadores. ¿cuánto más puede aguantar el planeta tierra? China es un ejemplo de como el control de la población ha sido un motor de desarroyo para su gente. Ha pasado a ser la segunda potencia mundial, y corrige cada dia sus desigualdades internas a un ritmo frenético. La india su competidor en la región no ha controlado su población y la hambruna es cada dia mayor. EEUU como primera potencia mundial ha absorbido la población sobrante de otros paises pero todo tiene un límite y se alzan voces contra la llegada masiva de inmigrantes. Seguramente la especie humana pondrá un freno a su natalidad antes de llegar a la extinción de la la raza humana, pero será demasiado tardo cúando se implementen las medidas sostenibilidad mundial.

lunes, 5 de agosto de 2013

Criterios para la recuperación empresarial en España

Actualmente en España tenemos entre otras cosas, una demanda de consumo bajísima. Esta situación obliga a las empresas a hacer una económia de control de los gastos y no de expansión de consumidores. Las empresas en España en su gran majoria tiene un problema de gran endeudamiento, y activos que no valen nada debido a la débil demanda. Unicamente las empresas que tienen sus balances saneados pueden hacer politicas agresivas de expansión. Debido a la situación de la gran majoria de pymes con endeudamiento, la negación de crédito y bajo consumo, se recomienda las siguientes medidas; -Búscaremos trimestralmente un equilibrio entre gastos e ingresos. Dicha situación provocará la evitación de un gasto suplementario de pago de impuestos. Actuaremos sobre el gasto, el gasto ha de ser aumentado hasta equilibrarse con los beneficios si los hubiera. Las deudas de la empresa se tienen que trasformar en gastos para el posterior equilibrio trimestral de gastos e ingresos. -El objetivo es la supervivencia de la empresa, no la consecución de beneficios. Frente la poca capacidad de consumo europeo, nuestro objetivo será reducir endeudamiento a toda costa y mantener los equipos humanos y materiales competitivos hasta la salida de la crisis, una vez superada la crisis estar bien posicionados para fidealizar a los nuevos consumidores. -La estructura de la empresa debe beneficiar el teletrabajo para reducción de costes, la autogeneración de electricidad en el propio centro de trabajo y la formación de los recursos humanos campos diversas. Una vez superada la crisis crecer con fondos propios y no ha través del endeudamiento. Luis Nadal

sábado, 10 de septiembre de 2011

MANIFIESTO CIUDADANOTIERRA, RETOS DEL PLANETA

MANIFIESTO CIUDADANO TIERRA, RETOS DEL PLANETA

En la actualidad no todos los seres humanos del mundo nos podemos considerarnos iguales en derechos, libertades y obligaciones, ni tampoco nos podemos considerar ciudadanos de unos estados con carencias democráticas. Incluso en aquellos estados considerados democráticos necesitan una ciudadanía más culta, crítica, valiente, con valores morales y constructiva hacia un futuro de consenso común. La separación de poderes en los estados no se ha llevado ha cabo en casi ninguno de todos los estados del mundo, donde podemos encontrar que el poder judicial, legislativo y ejecutivo se entrecruzan y se intentan dominar. Esta situación empobrece a la democracia y concentra el poder en unos pocos que pueden entrar en contradicción con el pueblo que les ha elegido.

Este manifiesto parte de la idea que todos los ciudadanos del mundo tenemos que ser iguales en derechos, libertades y obligaciones. Los ciudadanos del mundo para conseguir este objetivo tan ambicioso que es ser iguales derechos, libertades y obligaciones debemos tener unos mecanismos que lo hagan posible. La economía es la distribución de unos recursos escasos entre las necesidades ilimitadas de todas las personas del mundo. Nuestro mundo es limitado, actualmente somos 7000 millones de personas en el planeta, y únicamente disponemos de un planeta.

La primera pregunta que me gustaría plantear es; si tu fueras el jefe de tu tribu, llamado estado actualmente ¿que necesidades básicas proporcionarías a tus ciudadanos? Personalmente me inclino por alimentara mí tribu, justicia-seguridad, estado de derecho y democrático, trabajo, vivienda, salud y educación. Aunque existen infinitas necesidades, cualquier ciudadano del mundo estaría de acuerdo con su jefe de la tribu si proporcionará alimentación, justicia-seguridad, un estado de derecho y democrático, trabajo, vivienda, salud y educación.

Las otras necesidades que deben aportar los estados parecen menos urgentes, aunque personalmente añadiría una cualidad que debe tener el jefe de una tribu o jefe de un estado: LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL. Actualmente nuestra generación esta consumiendo los recursos de nuestro único planeta. Nos encontramos que nuestros hijos serán más pobres que nosotros., teniendo el problema añadido que cada año vivimos más personas en el planeta.

Nuestras fuentes de energía son fundamentalmente el carbón, el petroleo y el uranio. No estamos preparados para abastecer a nuestra tecnología con energías renovables en la actualidad. Somos incapaces de anticiparnos a los peligros del futuro. Esto es en buena medida culpa de no tener una cidadanía más culta, critica, valiente, con valores morales y constructiva hacia un futuro de consenso.

Finalmente me gustaría comentar la crisis mundial que padece nuestra sociedad moderna, algunos piensan que se limita a la economía. Yo personalmente añadiría crisis de valores como se ha visto recientemente en los disturbios de Londres, reducción de la natalidad de forma voluntaria en los paises pobres y sentar las bases una economía sostenible en el tiempo. La deuda de los estados ha empobrecido y crea una burbuja financiera que debe pararse lo antes posible. La probición de crear deuda a los estados y la imposibilidad de endeudarse es una necesidad vital para mantener un estado del bienestar en el tiempo. Este estado del bienestar debe estar dentro un paneta donde todos los ciudadanos del palneta tengan las mismas necesidades básicas cubiertas como si fuesemos el jefe de la tribu o jefe de un estado. Garantizando la igualdad de derechos, libertades y obligaciones entre todos los ciudadanos del planeta.

MANIFIESTO CIUDADANOTIERRA, RETOS DEL PLANETA

MANIFIESTO CIUDADANO TIERRA, RETOS DEL PLANETA

En la actualidad no todos los seres humanos del mundo nos podemos considerarnos iguales en derechos, libertades y obligaciones, ni tampoco nos podemos considerar ciudadanos de unos estados con carencias democráticas. Incluso en aquellos estados considerados democráticos necesitan una ciudadanía más culta, crítica, valiente, con valores morales y constructiva hacia un futuro de consenso común. La separación de poderes en los estados no se ha llevado ha cabo en casi ninguno de todos los estados del mundo, donde podemos encontrar que el poder judicial, legislativo y ejecutivo se entrecruzan y se intentan dominar. Esta situación empobrece a la democracia y concentra el poder en unos pocos que pueden entrar en contradicción con el pueblo que les ha elegido.

Este manifiesto parte de la idea que todos los ciudadanos del mundo tenemos que ser iguales en derechos, libertades y obligaciones. Los ciudadanos del mundo para conseguir este objetivo tan ambicioso que es ser iguales derechos, libertades y obligaciones debemos tener unos mecanismos que lo hagan posible. La economía es la distribución de unos recursos escasos entre las necesidades ilimitadas de todas las personas del mundo. Nuestro mundo es limitado, actualmente somos 7000 millones de personas en el planeta, y únicamente disponemos de un planeta.

La primera pregunta que me gustaría plantear es; si tu fueras el jefe de tu tribu, llamado estado actualmente ¿que necesidades básicas proporcionarías a tus ciudadanos? Personalmente me inclino por alimentara mí tribu, justicia-seguridad, estado de derecho y democrático, trabajo, vivienda, salud y educación. Aunque existen infinitas necesidades, cualquier ciudadano del mundo estaría de acuerdo con su jefe de la tribu si proporcionará alimentación, justicia-seguridad, un estado de derecho y democrático, trabajo, vivienda, salud y educación.

Las otras necesidades que deben aportar los estados parecen menos urgentes, aunque personalmente añadiría una cualidad que debe tener el jefe de una tribu o jefe de un estado: LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL. Actualmente nuestra generación esta consumiendo los recursos de nuestro único planeta. Nos encontramos que nuestros hijos serán más pobres que nosotros., teniendo el problema añadido que cada año vivimos más personas en el planeta.

Nuestras fuentes de energía son fundamentalmente el carbón, el petroleo y el uranio. No estamos preparados para abastecer a nuestra tecnología con energías renovables en la actualidad. Somos incapaces de anticiparnos a los peligros del futuro. Esto es en buena medida culpa de no tener una cidadanía más culta, critica, valiente, con valores morales y constructiva hacia un futuro de consenso.

Finalmente me gustaría comentar la crisis mundial que padece nuestra sociedad moderna, algunos piensan que se limita a la economía. Yo personalmente añadiría crisis de valores como se ha visto recientemente en los disturbios de Londres, reducción de la natalidad de forma voluntaria en los paises pobres y sentar las bases una economía sostenible en el tiempo. La deuda de los estados ha empobrecido y crea una burbuja financiera que debe pararse lo antes posible. La probición de crear deuda a los estados y la imposibilidad de endeudarse es una necesidad vital para mantener un estado del bienestar en el tiempo. Este estado del bienestar debe estar dentro un paneta donde todos los ciudadanos del palneta tengan las mismas necesidades básicas cubiertas como si fuesemos el jefe de la tribu o jefe de un estado. Garantizando la igualdad de derechos, libertades y obligaciones entre todos los ciudadanos del planeta.

MANIFIESTO CIUDADANOTIERRA, RETOS DEL PLANETA

MANIFIESTO CIUDADANO TIERRA, RETOS DEL PLANETA

En la actualidad no todos los seres humanos del mundo nos podemos considerarnos iguales en derechos, libertades y obligaciones, ni tampoco nos podemos considerar ciudadanos de unos estados con carencias democráticas. Incluso en aquellos estados considerados democráticos necesitan una ciudadanía más culta, crítica, valiente, con valores morales y constructiva hacia un futuro de consenso común. La separación de poderes en los estados no se ha llevado ha cabo en casi ninguno de todos los estados del mundo, donde podemos encontrar que el poder judicial, legislativo y ejecutivo se entrecruzan y se intentan dominar. Esta situación empobrece a la democracia y concentra el poder en unos pocos que pueden entrar en contradicción con el pueblo que les ha elegido.

Este manifiesto parte de la idea que todos los ciudadanos del mundo tenemos que ser iguales en derechos, libertades y obligaciones. Los ciudadanos del mundo para conseguir este objetivo tan ambicioso que es ser iguales derechos, libertades y obligaciones debemos tener unos mecanismos que lo hagan posible. La economía es la distribución de unos recursos escasos entre las necesidades ilimitadas de todas las personas del mundo. Nuestro mundo es limitado, actualmente somos 7000 millones de personas en el planeta, y únicamente disponemos de un planeta.

La primera pregunta que me gustaría plantear es; si tu fueras el jefe de tu tribu, llamado estado actualmente ¿que necesidades básicas proporcionarías a tus ciudadanos? Personalmente me inclino por alimentara mí tribu, justicia-seguridad, estado de derecho y democrático, trabajo, vivienda, salud y educación. Aunque existen infinitas necesidades, cualquier ciudadano del mundo estaría de acuerdo con su jefe de la tribu si proporcionará alimentación, justicia-seguridad, un estado de derecho y democrático, trabajo, vivienda, salud y educación.

Las otras necesidades que deben aportar los estados parecen menos urgentes, aunque personalmente añadiría una cualidad que debe tener el jefe de una tribu o jefe de un estado: LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL. Actualmente nuestra generación esta consumiendo los recursos de nuestro único planeta. Nos encontramos que nuestros hijos serán más pobres que nosotros., teniendo el problema añadido que cada año vivimos más personas en el planeta.

Nuestras fuentes de energía son fundamentalmente el carbón, el petroleo y el uranio. No estamos preparados para abastecer a nuestra tecnología con energías renovables en la actualidad. Somos incapaces de anticiparnos a los peligros del futuro. Esto es en buena medida culpa de no tener una cidadanía más culta, critica, valiente, con valores morales y constructiva hacia un futuro de consenso.

Finalmente me gustaría comentar la crisis mundial que padece nuestra sociedad moderna, algunos piensan que se limita a la economía. Yo personalmente añadiría crisis de valores como se ha visto recientemente en los disturbios de Londres, reducción de la natalidad de forma voluntaria en los paises pobres y sentar las bases una economía sostenible en el tiempo. La deuda de los estados ha empobrecido y crea una burbuja financiera que debe pararse lo antes posible. La probición de crear deuda a los estados y la imposibilidad de endeudarse es una necesidad vital para mantener un estado del bienestar en el tiempo. Este estado del bienestar debe estar dentro un paneta donde todos los ciudadanos del palneta tengan las mismas necesidades básicas cubiertas como si fuesemos el jefe de la tribu o jefe de un estado. Garantizando la igualdad de derechos, libertades y obligaciones entre todos los ciudadanos del planeta.

miércoles, 17 de agosto de 2011

Los mallorquines somos más pobres, y debemos cambiar nuestras costumbres para salir de la crisis.

España junto con Grecia se ha convertido en un problema para todos los países europeos. el gobierno de ZP y las comunidades autónomas han dejado una deuda inmensa imposible de asumir por los ciudadanos. Llevamos 3 años sin hacer reformas en el sector público, en la justicia, las infraestructuras en comunicaciones han desaparecido y nuestra tasa de paro del 20% empobrece a nuestra sociedad día a día.Los llamamientos desde Europa a España para que reforme el sistema de pensiones, la energía, el mercado laboral y la administración pública hace que el problema de la crisis se eternice por la falta de propuestas de los socialistas que tienen miedo a perder las elecciones generales, pero si no hacen reformas Europa puede intervenirnos en cualquier momento.Frente a un gobierno que no sirve para solucionar la crisis, nuestra única esperanza es cambiar de costumbres. Tanto los trabajadores como los parados debemos mejorar nuestra formación y ser más productivos que antes. Sobretodo los trabajadores públicos deben reciclarse para optimizar unos recursos públicos escasos y demostrar que son tan válidos como los privados, de esta manera quitarán excusas de futuras privatizaciones del sector público. Los parados deben buscar más activamente trabajo, que no haya trabajo en su província no significa que duera no haya trabajo o incluso en otro país.Luis Nadal

Secretario de C's baleares

miércoles, 6 de julio de 2011

El 74% de los españoles considerá que la corrupción esta muy extendida según el CIS

La imagen de los políticos españoles baja, mientras la imagen de los niños de 15M aumenta cada día. La entrada de nuevos partidos nacionales en el parlamento y senado es mas necesaria que nunca para generar confianza en la ciudadanía. La confianza junto a la bajada de impuestos, la eliminación de de las duplicidades de la administración como los Consells Insulars y las diputaciones son algunos de los pasos a seguir para superar la crisis española.

Partidos como Ciudadanos-partido de la ciudadanía que no tiene en toda su historia ningún caso de corrupción y los partidos que están naciendo como consecuencia de la corrupción instaurada en PP, PSOE y sobretodo en los partidos nacionalistas, tienen un papel muy importante que ofrecer a los ciudadanos a partir de las próximas elecciones para superar la crisis.

La Fiscalia anti-corrupción en Baleares con el PP, en Andalucía con el PSOE y en Cataluña con CIU y ERC se están ganando el reconocimiento social de los ciudadanos de a pie. Tal vez sería positivo un partido político llenos de fiscales para recuperar el prestigio perdido de nuestros políticos.

La justicia muy desprestigiada por los medios nacionalistas catalanes y por la legalización de partido pro-ETA Bildu es un pilar básico de nuestra sociedad que hay que relanzar. La seguridad que ofrecen los jueces y tribunales es la diferencia básica con paises sin justicia como CUBA o la China. Apostar por la justicia es apostar por progreso, y la justicia es la herramienta clave contra la lucha anticorrupción.

Luis Nadal Porcel
Secretario de Ciudadanos C's Baleares

domingo, 26 de junio de 2011

¿ Poqué no sabemos inglés con tanto turismo?

¿ Porqué no sabemos inglés con tanto turismo?

La economia española está en un proceso de destrucción de pequeñas y medianas empresas, mientras el gobierno mira hacia el turismo como su única esperanza. Sin embargo la propaganda de TVE, no está convenciendo a los ciudadanos que viven del turismo al ver con sus propios ojos la realidad. La temporada turística en muchos hoteles llegará a los 6 meses como mucho. Muchos trabajadores no llegarán a los 6 meses llevandoles a una situación de hambruna en invierno.

Los últimos años de gobierno socialista y sus socios los nacionalistas han pasado olimpicamente de invertir en turismo. Sobretodo la formación de idiomas extranjeros es preocupante, sabemos catalán por un tubo que no ayuda al turismo y el inglés básico en un mundo globalizado no lo sabemos. Hasta 8 millones de euros se gastarón los socialnacionalistas del pacte de progrés, un dinero mejor invertido en la industria turística que de comer a baleares directamente o indirectamente.

Ahora en campaña electoral SrBuza el presidente de Baleares por el PP prometió libertad lingüística, o sea, que podríamos elegir la lengua para nuestros hijos de las entre las dos lenguas de Baleares castellano o catalán. La introducción de más asignaturas en una lengua extranjera forma parte de la promesa del PP. El PP del señor Matas ya incumplió la promesa de libertad en la elección de lengua en los colegios, dando un derecho de estudiar en su lengua propia a todos los ciudadanos de baleares. Evitar la discriminación por razón de lengua de los mallorquines después de tantos años es nuestra asignatura en derechos para la gente.

Luis Nadal Secretario de Ciudadanos C's en Baleares

¿ Poqué no sabemos inglés con tanto turismo?

¿ Porqué no sabemos inglés con tanto turismo?

La economia española está en un proceso de destrucción de pequeñas y medianas empresas, mientras el gobierno mira hacia el turismo como su única esperanza. Sin embargo la propaganda de TVE, no está convenciendo a los ciudadanos que viven del turismo al ver con sus propios ojos la realidad. La temporada turística en muchos hoteles llegará a los 6 meses como mucho. Muchos trabajadores no llegarán a los 6 meses llevandoles a una situación de hambruna en invierno.

Los últimos años de gobierno socialista y sus socios los nacionalistas han pasado olimpicamente de invertir en turismo. Sobretodo la formación de idiomas extranjeros es preocupante, sabemos catalán por un tubo que no ayuda al turismo y el inglés básico en un mundo globalizado no lo sabemos. Hasta 8 millones de euros se gastarón los socialnacionalistas del pacte de progrés, un dinero mejor invertido en la industria turística que de comer a baleares directamente o indirectamente.

Ahora en campaña electoral SrBuza el presidente de Baleares por el PP prometió libertad lingüística, o sea, que podríamos elegir la lengua para nuestros hijos de las entre las dos lenguas de Baleares castellano o catalán. La introducción de más asignaturas en una lengua extranjera forma parte de la promesa del PP. El PP del señor Matas ya incumplió la promesa de libertad en la elección de lengua en los colegios, dando un derecho de estudiar en su lengua propia a todos los ciudadanos de baleares. Evitar la discriminación por razón de lengua de los mallorquines después de tantos años es nuestra asignatura en derechos para la gente.

Luis Nadal Secretario de Ciudadanos C's en Baleares

¿ Poqué no sabemos inglés con tanto turismo?

¿ Porqué no sabemos inglés con tanto turismo?

La economia española está en un proceso de destrucción de pequeñas y medianas empresas, mientras el gobierno mira hacia el turismo como su única esperanza. Sin embargo la propaganda de TVE, no está convenciendo a los ciudadanos que viven del turismo al ver con sus propios ojos la realidad. La temporada turística en muchos hoteles llegará a los 6 meses como mucho. Muchos trabajadores no llegarán a los 6 meses llevandoles a una situación de hambruna en invierno.

Los últimos años de gobierno socialista y sus socios los nacionalistas han pasado olimpicamente de invertir en turismo. Sobretodo la formación de idiomas extranjeros es preocupante, sabemos catalán por un tubo que no ayuda al turismo y el inglés básico en un mundo globalizado no lo sabemos. Hasta 8 millones de euros se gastarón los socialnacionalistas del pacte de progrés, un dinero mejor invertido en la industria turística que de comer a baleares directamente o indirectamente.

Ahora en campaña electoral SrBuza el presidente de Baleares por el PP prometió libertad lingüística, o sea, que podríamos elegir la lengua para nuestros hijos de las entre las dos lenguas de Baleares castellano o catalán. La introducción de más asignaturas en una lengua extranjera forma parte de la promesa del PP. El PP del señor Matas ya incumplió la promesa de libertad en la elección de lengua en los colegios, dando un derecho de estudiar en su lengua propia a todos los ciudadanos de baleares. Evitar la discriminación por razón de lengua de los mallorquines después de tantos años es nuestra asignatura en derechos para la gente.

Luis Nadal Secretario de Ciudadanos C's en Baleares

lunes, 13 de junio de 2011

Reducir la deuda pública sin subir impuestos el reto serverí y balear

Actualmente nos encontramos con una herencia enorme deuda pública en la Comunidad balear y en el ayuntamiento de Son Servera, fruto de una mala gestión, una plantilla sobredimensionada en cargos con sueldos de infarto. Los gobiernos socialistas y sus socios los nacionalistas han endeudado la comunidad balear por encima de lo que pide europa para seguir comprando nuestra deuda y que España no vaya a la quiebra. Ahora la situación es muy complicada, no podemos subir impuestos para no cerrar más empresas o hacer grandes recortes sociales ahora que hay muchos pobres en Baleares y en toda España.

Tras la victoria en la mayoría de ayuntamientos de baleares por el PP, en la comunidad balear y los Consells Insulares Mallorca, Menorca e Ibiza, el PP puede aplicar su política de reducción de la administración sin ningún impedimento, las fundaciones, consorcios, patronatos que en muchos casos son duplicidades dejarán de serlo. ¿que pasará con todas las personas que trabajan en dichas fundaciones, consorcios, patronatos? Los trabajadores de las consellerías trabajan 35 horas semanales, trabajarán más ahora que estas fundaciones, consorcios, patronatos hacían en muchos casos el mismo trabajo. Los sindicatos si dejan de recibir subvenciones empezarán a montar vagas o huelgas, puede ser otro problema añadido para luchar contra la deuda pública de los socialistas y sus socios nacionalistas.

Los ciudadanos han de tener una cosa bien asumida, si sube la deuda pública subirán los impuestos cerrando más empresas y habrá más paro. La solución que nos dan los economistas no convence a un ciudadano acostumbrado a un estado que nos soluciona todos los problemas. Tenemos que cambiar nuestras costumbres y nuestros valores. La figura del empresario que genera riqueza y crea empleo se tiene que recuperar, son gente corriente que quiere poner su proyecto en marcha y la sociedad debe apoyarlas en estos tiempos que necesitamos tantos. La persona que trabaja y se gana el sueldo debe estar muy valorada frente al ídolo del que cobra mucho sin trabajar. La figura del funcionario se debe cambiar, creo que han de cobrar, rendir y tener los mismos derechos que un trabajador de la empresa privada, ahora que sus sueldos son superiores a los del séctor privado deben hacer un esfuerzo para dar una imagen que están trabajando para ser más eficientes.En el ayuntamiento de Son Servera volveremos a tener un pacto de los partidos de izquierda con un socio nacionalista Convergencia per les illes, se queda fuera esquerra republicana y el PP. Los mismos que han hipotecado el pueblo tendrán que reducir la deuda de Son Servera, tenemos un 20% de personas llamadas pobres-vergonzantes las cúales proceden del paro de larga duración que no es diferente a otras partes de España. Las subidas de impuestos son una solución que puede empeorar la crisis económica y que muchos trabajadores preparados tengán que emigrar a otros pueblos de Mallorca. En las pasadas elecciones todos los candidatos demostrarón ser una grandes personas, espero que vaya acompañado de una gestión la necesitamos.Luis Nadal

Secretario de Ciudadanos C's Baleares